trias

 

Paleontological model: Plakodont Placodus sp.

autorzy modelu Jacek Major i Jarosław Kołodziejski
wielkość około 100cm