ediacar

 

Model paleontologiczny: Kimberella sp.

autor modelu Tomasz Okręglicki
wielkość modelu około 15cm

Model paleontologiczny: Ernietta sp.

autor modelu Tomasz Okręglicki
wielkość modelu około 10cm

Model paleontologiczny: Dickinsonia sp.

autor modelu Tomasz Okręglicki
wielkość modelu około 50 cm

Model paleontologiczny: meduza (rekonstrukcja hipotetyczna)

autorzy Ewa Stawiarska i Piotr Menducki
wielkość modelu około 40 cm - wykonany dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Model paleontologiczny: Dickinsonia costata

autorzy Ewa Stawiarska i Piotr Menducki
rozmiar ok. 10 cmModel paleontologiczny: Kimberella sp.

autorzy Ewa Stawiarska i Piotr Menducki
rozmiar ok. 10 cm