ediacar

 

Paleontological model: Kimberella sp.

autor modelu Tomasz Okręglicki
wielkość modelu około 15cm

Paleontological model: Ernietta sp.

autor modelu Tomasz Okręglicki
wielkość modelu około 10cm

Paleontological model: Dickinsonia sp.

autor modelu Tomasz Okręglicki
wielkość modelu około 50 cm

Paleontological model: meduza (rekonstrukcja hipotetyczna)

autorzy Ewa Stawiarska i Piotr Menducki
wielkość modelu około 40 cm - wykonany dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ