Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Strona internetowa

W 2015 roku wykonaliśmy dla Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 11 dioram o tematyce paleontologicznej. Spróbowaliśmy zrekonstruować środowisko z Ediacara, kambryjskich łupków z Burgess, ordowickie morze z wielkimi łodzikami, sylurską rafę z jej mieszkańcami, dewońskie ryby pancerne, karbońskie zarośla z wijem, zalany permski las, triasowe i jurajskie morza z jego mieszkańcami, dinozaura z wyspy Hateg i mioceńskiego gomfotera z Bełchatowa.

diorama_be_chat_w

diorama_dewon

Diorama jurajska

Diorama perm

Diorama trias
diorama_burgess

Diorama Edicara

Diorama karbońska

Diorama sylurska

Diorama ordowik

Autorzy modeli i aranżacji: Ewa Stawiarska, Piotr Menducki, Adam Wojciechowski, Tomasz Okręglicki, Marcin Widera, Jacek Major, Jarosław Kołodziejski, Sebastian Brandt. Grafiki w tle - Aleksandra Zaręba i Michał Pytlik. Konsultacje naukowe – dr Mariusz Kędzierski i dr Piotr Szrek.