triassic

 

Paleontological model: Plakodont Placodus sp.

authors Jacek Major and Jarosław Kołodziejski
size about 100cm